Od dnia 01.01.2018 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu wprowadza się następujące kryteria włączania pojazdów zabytkowych do wojewódzkiej ewidencji zabytków ruchomych:

Pojazd zabytkowy:

 -  powinien mieć nie mniej niż 30 lat;

- w wyjątkowych przypadkach pojazdy mające mniej niż 30 lat mogą zostać włączone do ewidencji zabytków, o ile są egzemplarzami unikalnymi z racji wyjątkowych rozwiązań konstrukcyjnych i jednostkowej produkcji, charakteryzują się wyjątkowymi wartościami historycznymi (związanymi z osobą lub wydarzeniem historycznym). W powyższym przypadku wartość zabytkową pojazdu powinny potwierdzi dwie niezależne ekspertyzy rzeczoznawców techniki motoryzacyjnej;

- nie może być produkowany (w modelu) od co najmniej 15 lat;

- powinien posiadać minimum 75% zachowanych części oryginalnych (w tym główne podzespoły).

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM