W związku z niepokojącymi i nieprawdziwymi informacjami medialnymi na temat rzekomego zagrożenia powodzią w województwie opolskim Wojewoda Opolski wydał dnia 24.05.2019 r. następujące oświadczenie:

             W związku z podanymi przez jedną z komercyjnych stacji telewizyjnych informacją dotyczącą niekontrolowanych zrzutów wody ze zbiorników czeskich, które mogą zagrażać bezpieczeństwu Opolszczyzny w postaci dużej fali powodziowej, dementuję tę wiadomość. Informację zweryfikowałem w Zarzadzie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. PGW Wody Polskie oraz Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach są w stałym kontakcie ze stroną czeską.

           Jednocześnie potwierdzam, iż są zrzuty ze zbiorników czeskich, ale w ilości niezagrażającej bezpieczeństwu powodziowemu Opolszczyzny. Stany wód w regionie przygranicznym z Republiką Czech, wykazują na wodowskazach, że ich poziom opada.

    Dementuję zatem informacje medialne o rzekomym zagrożeniu powodzią na terenie Opolszczyzny.

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM