Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na mocy art.46 pkt 20 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (DzU z 2020 r. poz.875), która weszła w życie w dniu 16.05.2020 r., art.15zzr i art.15zzs Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (DzU z 2020 r. poz.568) zostały uchylone.

Zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. terminy, o których mowa w ww. art.15zzr, których bieg nie rozpoczął się lub uległ zawieszeniu, biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 23.05.2020 r.).

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM