Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłosił II nabór wniosków na 2021 rok do programu OCHRONA ZABYTKÓW, mającego na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych. Wnioski można składać w terminie do 31 marca 2021 r. 

Nie należy składać wniosku na zadanie, które zostało poddane ocenie w I naborze, ponieważ zostanie to uznane za błąd formalny.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/kulturaisport/ochrona-zabytkow3

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM