OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. Oświadczenie o dysponowaniu wymaganymi zasobami kadrowymi i rzeczowym pobierz

2. Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku pobierz

 

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATU

3. Wniosek o objęcie patronatu honorowego pobierz

 

WNIOSEK OGÓLNY

4. Wniosek ogólny pobierz

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

5. Wniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pobierz

 

WNIOSKI O WPISANIE OBIEKTU DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB WŁĄCZENIE DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

6. Wniosek o włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej pojazdu pobierz

7. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego  pobierz

8. Wniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa opolskiego  pobierz

 

WNIOSKI O WYDANIE POZWOLENIA

9. Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku pobierz

10. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku pobierz
11. Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków pobierz

12. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych pobierz

13. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych pobierz

14. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych pobierz

15. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku pobierz

16. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego pobierz

17. Wniosek o wydanie pozwolenia na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego pobierz

18. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urzadzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów pobierz

19. Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew/ krzewów pobierz

 

WNIOSEK O WYDANIE ZALECEŃ

20. Wniosek o wydanie zaleceń pobierz

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

21. Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zabytkowe cechy pojazdu pobierz

 

ZGŁOSZENIE

22. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa pobierz

Opłata za pozwolenia konserwatorskie i wpis do rejestru zabytków

Nr konta - 03116022020000000215153249 - Bank Milenium

Odbiorca - Urząd Miasta Opola

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM