Przy wojewódzkim konserwatorze zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jako organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ RADY OCHRONY ZABYTKÓW W OPOLU

W dniu 24.04.2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu odbyło się posiedzenie inauguracyjne Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. W skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków weszli specjaliści:

• dr inż. arch. Monika Adamska

• dr Jarosław Adamowicz

• prof. dr hab. Dariusz Bajno

• dr inż. Przemysław Jakiel

• prof. dr hab. inż. Jan Kubik

• dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz

• dr inż. arch. Maciej Małachowicz

• ks. prof. dr hab. Piotr Paweł Maniurka

• dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK w Krakowie

• prof. dr hab. Ireneusz Płuska

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM