EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Kapituła XX edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora serdecznie zaprasza do rekomendowania kandydatów do konkursu. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach:

• działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna;

• utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;

• przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego;

• indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego;

• upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Nagroda im. prof. A. Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od roku 1999. Patron tego wyróżnienia - prof. Aleksander Gieysztor był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie.Laureatami poprzednich edycji byli m.in. Leon Tarasewicz, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.

Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły, Laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury - państwowe, samorządowe bądź pozarządowe. Laureatów wybiera Kapituła, obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, w której skład wchodzą członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz sześciu Laureatów Nagrody.

Zgłoszenia do dwudziestej edycji Nagrody można przesyłać za pośrednictwem formularza do 26 października 2018 roku. Laureat zostanie wybrany przez Kapitułę obradującą pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2019 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6162.htm

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM