EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Zabytek Zadbany 2019”, ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków. Zgłoszenia do konkursu mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków, konserwatorzy samorządowi działający z ich upoważnienia oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Za realizację konkursu odpowiada od 2011 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

     Zabytki można zgłaszać w jednej z sześciu kategorii:

• Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,

Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);

• Adaptacja obiektów zabytkowych;

• Architektura i budownictwo drewniane;

• Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne;

• Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Aktualny regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz ocena procedury zgłoszeń dotyczące konkursu „Zabytek Zadbany 2019” znajdą się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa na początku stycznia 2019 r. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 stycznia 2019 r.

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM