Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

W dniu 3 marca 2017 r. w pocysterskim, pochodzącym z przełomu XIII i XIV wieku kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy odbyła się komisja konserwatorska z udziałem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Elżbiety Molak i rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ks. prof. Piotra Pawła Maniurki. Komisja miała na celu ustalenie kolorystyki wnętrza kościoła parafialnego na podstawie odkrywek warstw malarskich (badań stratygraficznych), przeprowadzonych w nawie głównej i bocznych. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków uznała, że dla stworzenia pełnej koncepcji kolorystycznej wnętrza świątyni należy oczyścić wsporniki w nawie południowej oraz przebadać warstwy barwne w górnych partiach ścian.

Po przeprowadzeniu zaleconych prac przy wspornikach w nawie południowej odsłonięto rzeźbione wsporniki reprezentujące najprawdopodobniej styl romański, dekorowane motywem maswerku i palmety oraz fantastycznym stworem o podwójnym tułowiu, ukazanym w układzie antytetycznym.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy, fot. 1-4 aut. Elżbiety Molak, fot. 5-7 aut. Sylwi Namyślak.

 

Kosci w Jemielnicy fot. E. Molak 3 Koci w Jemielnicy fot. E. Molak 2 Koci w Jemielnicy fot. E. Molak
Koci w Jemielnicy fot. E. Molak 3  Koci w Jemielnicy fot.E. Molak ten  Koci w Jemielnicy fot. E. Molak 5 ten

 Jemielnica fot. E. Molak ten

 

 

 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM