Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

W minionym roku zostały zakończone prace konserwatorskie przy pochodzącej z 1841 r. rzeźbie św. Jana Nepomucena, znajdującej się przy moście w Bogdanowicach. Ze względu na wydane zalecenia konserwatorskie Opolskiego Konserwatora Zabytków podjęto działania, które nie tylko powstrzymały proces destrukcji obiektu, ale przywróciły także w dużym stopniu jego pierwotną klasycystyczną estetykę. W wyniku wcześniejszych napraw marmurowa rzeźba świętego została posklejana z porozbijanych elementów, a następnie pomalowana farbą olejną i zacierką cementową. W wielu miejscach uwidoczniły się ubytki wywołane działaniem grzybów i innych mikroorganizmów oraz cukrzeniem się kamienia. W trakcie prac konserwatorskich mgr Dorota Gryczewska, dyplomowana konserwator dzieł sztuki, przeprowadziła dezynfekcję figury i usunęła przemalowania, zaplamienia oraz cementowe i gipsowe nawarstwienia. Po wykonaniu impregnacji osłabionych miejsc uzupełniła ubytki kamienia i skleiła pęknięcia, przywróciła także polerowaną fakturę marmuru, którą następnie zabezpieczyła. Na podstawie zachowanych śladów został zrekonstruowany i wyzłocony nimb, tak bardzo charakterystyczny dla figur św. Jana Nepomucena.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu: 1-4 przed konserwacja, 5-8 po konserwacji figury św. Jana Nepomucena

Bogdanowice1 Bogdanowice2 Bogdanowice4 Bogdanowice5
Bogdanowice6 Bogdanowice7 Bogdanowice8 Bogdanowice9

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM