W dniu 25 kwietnia 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kolejowej wieży wodnej, wchodzącej w skład zespołu dworaca w Otmuchowie, gm. Otmuchów, pow. nyski.

Decyzja o wpisie kolejowej wieży wodnej do rejestru zabytków

Fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu i ze strony www.wieze.geotor.pl (fot. Bluefish)

Otmuchw wiea cinie 2ten Otmuchw kolejowa wiea cinie 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM