Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przyznał dotacje w ramach programu Ochrona Zabytków, którego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Niżej przedstawiamy tabelę z dotowanymi na kwotę 1 757 000,00 zł zabytkowymi obiektami z terenu Opolszczyzny.

MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT i ZAKRES PRAC DOTACJA
Otmuchów, gm. Otmuchów Zamek Biskupi (XIII w.): zakup i montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz prace zabezpieczające obiekt przed pożarem - etap III    600 000,00
Baborów, gm. Baborów kościół pw. św. Józefa (XVII-XVIII): prace ratunkowe zabezpieczające konstrukcję kościoła - etap VII    420 000,00
Grodków, gm. Grodków kościół pw. św. Michała Archanioła (XIII w.): remont konserwatorski dachu kościoła wraz z kocim biegiem - etap II    130 000,00

Tułowice, gm. Tułowice

budynek administracji d. fabryki porcelany "RS Tillowitz" (1904 r.): zakup i montaż urządzeń sygnalizacji pożaru i oddymiani    15 000,00
Brzeg, gm. Brzeg kościół pw. św. Mikołaja (XIV w.): prace konserwatorskie elewacji nawy bocznej południowej kościoła, zakrystii i kaplicy - etap VI    170 000,00
Buków, gm. Otmuchów pomnik św. Jana Nepomucena (1780 r.)- konserwacja techniczna i estetyczna pomnika, figury wraz z ogrodzeniem - etap II      12 000,00
Gościęcin, gm. Pawłowiczki kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVII w.), ołtarz główny (ok. 1730 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie – etap II    110 000,00
Dąbrowa, gm. Dąbrowa kościół pw. św. Wawrzyńca (XVII w.): remont dachu      50 000,00
 Kościerzyce, gm.Lubsza
kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XIV w.), wieża (XVII w.): remont konstrukcji wieży kościoła z wykonaniem instalacji odgromowej
   250 000,00

 

       

           Informujemy równocześnie, że jest możliwość złożenia odwołania do dnia 06 marca 2021 r., jeżeli wniosek w toku oceny uzyskał co najmniej 50 punktów. Odwołania należy złożyć za pośrednictwem systemu EBOI. Wskazówki dotyczące złożenia odwołania poprzez system EBOI znajdują się w instrukcji Krok po kroku (krok 13) na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: https://www.gov.pl/web/kultura/ochrona-zabytkow3

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM