W dniu 03.04.2021 r. Patrol Saperski nr 26 z 1. Pułku Saperów w Brzegu podczas interwencyjnego oczyszczania leśnego terenu w Dobrzeniu Wielkim z niebezpiecznych przedmiotów grożących wybuchem odsłonił, a następnie zabezpieczył element, będący najprawdopodobniej wojskową zapalarką saperską, pochodzącą z okresu II wojny światowej. Informację o tym znalezisku natychmiast przekazano Opolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Opolu.

Przekazanie tak unikatowego przedmiotu przedstawicielowi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu nastąpiło w dniu 13.05.2021 r. w siedzibie pułku saperów w Brzegu. Zgodnie z art.35 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami niniejszy element wojskowego wyposażenia zostanie przekazany w depozyt do specjalistycznego muzeum gromadzącego zabytki z czasów II wojny światowej.

Jednocześnie należy pochwalić wzorową postawę żołnierzy Patrolu Saperskiego nr 26 z Brzegu, którzy nie tylko profesjonalnie odsłonili znalezisko, ale także niezwłocznie o tym powiadomili odpowiednie służby konserwatorskie. Dzięki ich sprawnym działaniom odkryty przedmiot będący materialnym świadectwem walk prowadzonych na terenie gminy Dobrzeń Wielki u schyłku II wojny światowej wzbogaci wojskowe zbiory muzealne.

Zapalarka1 Zapalarka2 Zapalarka3
Zapalarka4 Zapalarka5  

 

 

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM