Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieszczone zostały wyniki I naboru wniosków w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe” – priorytet „Ochrona Zabytków”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał kwotę 4 920 000,00 złotych na prace konserwatorskie przy 14 niżej wymienionych obiektach (tabela dotowanych obiektów):

• kościół filialny pw. św. Jerzego w Hajdukach Nyskich,

• kościół pw. św. Anny w Oleśnie,

• kościół pw. św. Józefa w Baborowie,

• prałatura, dawny Klasztor Norbertanek w Opolu-Czarnowąsach,

• kościół pw. św. Bartłomieja w Głogówku,

• budynek mieszkalny w Unikowicach,

• ratusz w Brzegu,

• mauzoleum rodziny Schaffgotschów w Kopicach,

• kościół pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie,

• kościół pw. św. Wawrzyńca w Dąbrowie,

• pałac w Żyrowej,

• katedra pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu,

• zameczek Myśliwski Książąt Oleśnickich w Miejscu,

• kaplica cmentarna pw. św. Krzyża w Kietrzu.

Odwołania należy składać w terminie do 28 lutego 2018 r.

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM