Od 1 marca 2021 r. do 31.03.2021 r. trwa nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane przy zabytkach. Wnioski mogą być składane przez właścicieli i zarządców (osoby fizyczne, parafie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy) obiektów zabytkowych, znajdujących się na terenie województwa opolskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Planowany do przeprowadzenia zakres prac musi być zgodny z katalogiem prac wskazanych w art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (m.in. wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, prace restauratorskie przy zabytkach ruchomych, przygotowanie dokumentacji). Wnioskodawca musi też wykazać wkład własny w wysokości min. 30% całości wartości zadania.

Rozstrzygnięcie naboru planowane jest do końca maja 2021 r., a realizowane prace muszą zostać ukończone do 31 grudnia 2021r.

Formularz wniosku oraz wykaz wymaganych dokumentów i szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie: https://www.opolskie.pl/2021/03/900-tysiecy-zlotych-na-renowacje-zabytkow/

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM