Otwarcie wystawy archeologicznej w Dzielnicy

Szanowni Państwo

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Fundacja Nauki "Archaeologia Silesiae", Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Górnośląski Stowarzyszenia naukowego Archeologów Polskich, Gmina Cisek oraz Sołectwo Dzielnica serdecznie zapraszają na otwarcie wystawy prezentującej wyniki badań archeologicznych w Dzielnicy oraz wykłady i warsztaty. Spotkanie odbędzie się w środę, 7 grudnia 2016 r. w Domu Wiejskim w Dzielnicy, przy ul. Wiejskiej 66, o godz. 16.00.

Szkolenie WUOZ

Szanowni Państwo!


Uprzejmie informuję, że w dniach 20-21 października 2016 r. pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu będą przebywać na szkoleniu.
Sekretariat będzie czynny w godzinach od 7.30 do 15.30.

Uwaga! Powstała aplikacja ArtSherlock

Baner blackAplikacja ArtSherlock powstała w celu identyfikacji polskich strat wojennych w dziedzinie dóbr kultury. Aplikacja stanowiąca autorski projekt Fundacji Communi Hereditate, sfinansowany przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy, została zrealizowana we współpracy merytorycznej z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. ArtSherlock, dzięki dostępności dla systemów operacyjnych Android, iOS, Windows Phone, BlackBerry pozwala na błyskawiczne weryfikowanie zdjęć dzieł sztuki, wykonanych urządzeniami mobilnymi, ze zgromadzonymi w bazie strat wojennych MKiDN wizerunkami dóbr kultury utraconymi przez Polskę w wyniku II wojny światowej. Mamy nadzieję, że aplikacja ta będzie skutecznym narzędziem w rękach muzealników działających na rzecz odnalezienia i restytucji polskich strat wojennych.

Nieczynne archiwum zakładowe WUOZ

W związku z rozpoczętym, generalnym remontem pomieszczeń archiwum zakładowego, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że ze względu na ww. prace tutejsze archiwum będzie nieczynne od dnia 16 maja do dnia 17 czerwca 2016 roku.

Za wszelkie utrudnienia wynikające z powyższej sytuacji z góry wszystkich zainteresowanych chęcią skorzystania z zasobu archiwum przepraszamy, prosząc jednocześnie o cierpliwość oraz wyrozumiałość.    

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo!

W związku z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w dniu 27 maja 2016 r. (piątek) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny.

Dzień 4 czerwca 2016 r. (sobota) będzie dniem pracy (7.30 – 15.30).

Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektora ochrony zabytków

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko inspektora ochrony zabytków w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Szczegółowe informacje pod adresem: https://bipwuoz.e-wojewoda.pl/pl/c/ogloszenie-o-naborach.html

Znaleziono popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego

Patrol policji przekazał 25.02.2016 r. przedstawicielowi Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego, znalezione na ul. E. Osmańczyka w Opolu.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje właściciela zabytku. 

Ogłoszenie II naboru wniosków o dotacje MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił drugi nabór wniosków w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – priorytet Ochrona Zabytków. W ramach priorytetu można ubiegać się
o dofinansowanie:

  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w 2016 roku;
  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  przeprowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Uwaga ! Do priorytetu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem portalu EBOI do dnia 31 marca 2016 roku.

Warunki starania  się o  dotację określone są  szczegółowo w  regulaminie programu dostępnym na  stronie internetowej  Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pod  adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php

Dotacje MKiDN – wyniki I naboru wniosków

dotacje i nabor01Ogłoszono na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniki I  naboru wniosków w  ramach  programu Dziedzictwo Kulturowe – priorytet Ochrona Zabytków.  Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Spośród złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono m.in. 22 wnioski dotyczące obiektów zabytkowych z terenu województwa opolskiego: dawny Klasztor Norbertanek w Czarnowąsach, ołtarz w Rogowie Opolskim, zamek w Głogówku, bazylika w Nysie, Pałac Biskupi w Nysie, katedra w Opolu, Ratusz Miejski w Brzegu, zamek w Niemodlinie pałac w Piotrowicach Nyskich oraz kościół w Niemodlinie, w Głogówku, w Boguchwałowie, w Paczkowie, w Baborowie, w Wierzbicy Górnej, w Pokoju, w Michalicach. Na prace konserwatorskie, restauratorskie i zabezpieczające ww. obiekty uzyskały ofinansowanie na łączną kwotę 5 845 000 zł.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Więcej

O zabytkach w Radiu Opole

03.03.2016 OWKZ w Radiu Opole3 marca 2016 r.  Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków była gościem radiowego programu W cztery oczy. W rozmowie z Ireneuszem Procherą m.in. mówiła o uzyskanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacjach na prace konserwatorskie i zabezpieczające przy zabytkach z Opolszczyzny.

Całej rozmowy można wysłuchać w filmie ze strony Radia Opole: http://radio.opole.pl/124,2716,iwona-solisz-wojewodzka-konserwator-zabytkow

(fot. Radio Opole)

 

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM