Pobierz logo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu

Instrukcja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz udzielania i rozliczania dotacji celowej udzielanej przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego pobierz

Informacje dotyczące udzielania dotacji celowej pobierz

Kryteria wyboru wniosków przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pobierz

Wniosek kierowany do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pobierz || pobierzPDF

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujące się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego więcej

Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2007 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2008 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2009 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2010 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2011 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2012 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2013 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2014 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2015 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2016 pobierz

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM