EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Konkurs „Samorząd dla Dziedzictwa”, który jest realizowany w ramach Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022, skierowany jest do samorządów gminnych, mogących wykazać się modelowym opracowaniem, wdrażaniem i realizacją gminnego programu opieki nad zabytkami. Tegoroczna edycja konkursu przewiduje zgłoszenia w trzech kategoriach:

  1. duże i średnie gminy miejskie,
  2. małe gminy miejskie,
  3. gminy miejsko-wiejskie i wiejskie.

Konkurs ma przyczynić się do popularyzacji obowiązku tworzenia i realizacji gminnego programu opieki nad zabytkami, a co za tym idzie zwiększenia świadomości oraz poczucia odpowiedzialności społecznej za dziedzictwo w naszym bezpośrednim otoczeniu. Osiągnięcie statusu laureata ma mieć nie tylko wymiar prestiżowy, ale ma być jednocześnie motywacją do wzmożonej aktywności w kolejnych latach i czytelnym sygnałem dla lokalnych społeczności, że dbałość o dziedzictwo powinno być procesem ciągłym, długoletnim i gruntownie przemyślanym. To pomost pomiędzy gminami a właścicielami zabytków, który może sprawić, że program przyczyni się do istotnego rozwoju czy też aktywnego zarządzania zasobem stanowiącym dziedzictwo kulturowe gminy na płaszczyźnie społecznej, kulturowej lub komercyjnej.

Jury podczas oceny wniosków w pierwszej edycji konkursu zwracało szczególną uwagę na projekty odzwierciedlające długofalową wizję zarządzania dziedzictwem gminy. Doceniana była działalność edukacyjna i promująca wiedzę o materialnym i niematerialnym dziedzictwie danego regionu, a także wykorzystanie potencjału obszarów zabytkowych dotychczas zaniedbanych i niedostrzeganych. Kapituła podkreślała rozmaitość oraz wieloaspektowość działań związanych z dziedzictwem kulturowym, konsekwencję we wdrażaniu projektów i zwracała uwagę na ciekawe formy wykorzystania, adaptacji i interpretacji obiektów zabytkowych oraz lokalnych tradycji.

Elementem promocji konkursu jest podcast: https://www.youtube.com/watch?v=k6gNW5bDfE4. „Dlaczego warto wziąć udział w konkursie »Samorząd dla Dziedzictwa«?”, którego gościem jest przewodnicząca jury konkursu prof. dr hab. Monika Murzyn-Kupisz z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W rozmowie z dziennikarzem Maciejem Kurzajewskim ekspertka odpowiada na szereg pytań, między innymi: Jaka jest idea konkursu i do kogo jest on skierowany? Dlaczego dbałość o zabytki, poprzez realizowanie i wdrażanie gminnych programów opieki nad zabytkami, powinna być priorytetem dla samorządów? Jakie korzyści płyną z uczestnictwa w konkursie? Podcast stanowi kompendium wiedzy dla tych przedstawicieli władz samorządowych, dla których dziedzictwo kulturowe stanowi nie tylko świadectwo przeszłości, ale również istotny element naszej współczesności; potencjał, który – odpowiednio zagospodarowany może mieć znaczący wpływ na rozwój lokalnych społeczności.

Laureaci i gminy wyróżnione w konkursie otrzymają dyplomy oraz tablice pamiątkowe. Nagrodą główną będą filmy promujące dziedzictwo kulturowe zwycięskich gmin, które ufunduje koordynator projektu Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Udział w konkursie jest otwarty i bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres sekretariatu konkursu do 31 maja 2021 r.:

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Oddział Terenowy w Rzeszowie

ul. Hetmańska 15

35-045 Rzeszów z dopiskiem „Samorząd dla Dziedzictwa”

Regulamin konkursu pobierz

Formularz zgłoszeniowy pobierz

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM