Dzięki pracom konserwatorskim mgra Andrzeja Marka Barskiego, dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki, uratowano bardzo zdegradowaną przez szkodniki drewna barokową rzeźbę „Pieta” z kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Pilszczu. Dnia 28.05.2020 r. dokonano odbioru końcowego prac konserwatorskich przy drewnianej XVIII-wiecznej rzeźbie. Wykonawca zrelacjonował przebieg prac (na filmie poniżej) i oświadczył, że zostały one wykonane zgodnie z programem uzgodnionym w pozwoleniu. Działania obejmowały: oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń i przemalowań, dezynfekcję i dezynsekcję, położenie pęcherzy, łusek i rozwarstwień oraz przywrócenie przyczepności polichromii, impregnację strukturalną bardzo zniszczonego drewna oraz sklejenie jego rozstępów i pęknięć. Dokonano uzupełnień ubytków drewna oraz rekonstrukcję prawej dłoni Chrystusa na podstawie proporcji zachowanej lewej ręki i analogicznych kompozycji rzeźbiarskich. W oparciu o badania stratygraficzne dyplomowany konserwator dzieł sztuki przeprowadził uzupełnienie oraz rekonstrukcję polichromii, a także złoceń w technice oryginału na szatach Matki Boskiej i Chrystusa. Ze względu na mocno uszkodzoną strukturę drewna i niebezpieczeństwo bezpowrotnego zniszczenia detali twarzy i rąk pozostawiono warstwę karnacji powstałą w XIX w. a powtarzającą kolorystykę XVIII-wieczną. Na końcu powierzchnię rzeźbiarskiej kompozycji pokryto werniksem końcowym.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu:

Pilszcz Pilszcz2 Pliszcz3
Pliszcz4 Pilszcz5 Pliszcz6

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM