Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków województwa opolskiego kamienicę znajdującą się przy ul. ks. Hugona Kołłątaja 2 w Prudniku, gm. Prudnik. Usytuowany w północno-zachodniej części miasta, poza dawnymi murami miejskimi, nieopodal kościoła klasztornego oo. Bonifratrów pw. św. św. Piotra i Pawła budynek jest wolno stojący, murowany, otynkowany i kalenicowy. Zbudowany ok. połowy XIX w. na planie trapezu, z ryzalitem w elewacji tylnej ma dwie kondygnacje, kryte niskim dwuspadowym dachem. Ośmioosiowa fasada kamienicy została podzielona gzymsami, zaś dwie osie środkowe w płytkim ryzalicie ujęte pilastrami. W I kondygnacji okna wyróżniają się zamkniętym łukiem odcinkowym, w II kondygnacji okna prostokątne, na poddaszu małe, prostokątne. Na I kondygnacji ryzalitu okna zostały umieszczone w zamkniętych półkoliście arkadach, na II kondygnacji pomiędzy oknami kapliczka wnękowa z figurą św. Antoniego Padewskiego, na poddaszu okulusy w półkolistych niszach. Parter kamienicy jest boniowany pasowo, piętro i poddasze otynkowane gładko, artykułowane pilastrami. Na ośmioosiowej elewacji tylnej, podzielonej gzymsem kordonowym i podokapowym znajdują się prostokątne okna. Trójosiowy prostokątny ryzalit został zamknięty trójkątnym szczytem z okulusem. Na elewacjach bocznych nie ma otworów, wschodnia artykułowana jest gzymsem kordonowym.

                Wyżej wymieniony budynek jest istotnym elementem zabudowy Prudnika, trwale wpisanym w jego krajobraz i decydującym o walorach architektonicznych ulicy ks. Hugona Kołłątaja. Wyróżnia się spośród istniejącej zabudowy ulicy bryłą oraz wystrojem dekoracji wykonanym w duchu dziewiętnastowiecznego historyzmu z przewagą cech renesansowych. Pod względem formy architektonicznej budynek utrzymany jest w charakterze willi miejskiej z dekoracją eklektyczną bogatszą od strony ulicy i skromniejszą od strony podwórza. Wymieniona kamienica jest interesującym przykładem zabudowy Prudnika z poł. XIX w. Posiada w pełni zachowane cechy autentyzmu wyrażające się nieprzekształconą, pierwotną bryłą, zachowaną kompozycją i dekoracją elewacji z poł. XIX w. oraz pochodzącymi z przebudowy w 1 ćw. XX w. elementami wyposażenia oraz dyspozycją wnętrz.

 

Opracowane na podstawie opisu aut. Renaty Taratyki-Kozioł.

Zdjęcia kamienicy i jej wnętrza z archiwum WUOZ-u w Opolu:

Prudnik3widok Prudnik4widok Prudnik1widok
Prudnik2widok Prudnik1k Prudnik2w
Prudnik2k Prudnik3w Prudnik1w

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM