Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu rozpatrzył odwołania w ramach I naboru do programu „Ochrona Zabytków”, którego celem jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Niżej przedstawiamy tabelę z dotowanymi na kwotę 1 350 000,00 zł zabytkowymi obiektami z terenu Opolszczyzny.

MIEJSCOWOŚĆ                                        
OBIEKT I ZAKRES PRAC                                                                                               
DOTACJA                      
Byczyna, gm. Byczyna mury miejskie z wieżami bramnymi oraz basztą (XV/XVI): ratownicze roboty budowlane i prace konserwatorskie odcinka południowo-zachodniego i wieży bramnej zachodniej - etap I 400 000,00 zł
Lubrza, gm. Lubrza kościół pw. św. Jakuba Starszego (XVIII w.): remont elewacji kościoła - etap II 100 000,00 zł
Opolu, gm. Opole Katedra pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII-XIV): Konserwacja elewacji ściany północnej oraz elewacji kaplicy północnej Katedry – etap zamykający 200 000,00 zł
Ziemiełowice, gm. Namysłów zespół pałacowo-parkowy (XIX w.): remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachowego, remont uszkodzonych stropów poddasza i piętra, renowacja tynków wewnętrznych 450 000,00 zł
Więcmierzyce, gm. Grodków kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła: konserwacja ołtarza i ambony 200 000,00 zł
Razem 1 350 000,00 zł

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM