Dnia 22 kwietnia 2013 roku w miejscowości Zagwiździe (gm. Murów), odbyły się doroczne, regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (MDOZ). Tym razem Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków - p. Iwona Solisz wespół z wójtem Gminy Murów - p. Andrzejem Puławskim, zdecydowali się na zorganizowanie tegorocznych uroczystości w miejscowości o szczególnej historii oraz XVIII-wiecznej, kuźniczej tradycji fryderycjańskiej. Zagwiździe jako śródleśna wieś, obfitująca w obiekty zabytkowe: kościół parafialny, zespół dawnej młotowni, regionalna sala muzealna, przyparafialny ogród botaniczny itp., stanowiła wyśmienite tło dla programu uroczystości.
Oficjalna gala została przeprowadzona w budynku miejscowego kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzięki uprzejmości gospodarza miejsca - ks. proboszcza dr Alfreda Skrzypczyka, zebrani w świątyni, licznie przybyli goście, mogli wysłuchać wystąpień organizatorów oraz prelekcji gościa specjalnego - prof. Andrzeja Kossa, Dyrektora Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie, z referatem p. t.; Zamek Krzyżtopór - prace konserwatorskie i funkcjonalne aspekty zabytku z metryką trwałej ruiny.
Kolejnym punktem obchodów było szczególnie podniosłe wydarzenie wręczenia nagród OWKZ na najlepsze prace plastyczne w konkursie: Mój ulubiony zabytek, pomnik historii. Ów moment wręczenia dyplomów oraz nagród rzeczowych, był szczególnie ważny dla licznie przybyłych dzieci i młodzieży szkolnej, do których skierowane było zaproszenie wzięcia udziału w konkursie, a która to młodzież nie zawiodła nadsyłając ponad 500 konkursowych prac.
Po zakończeniu części oficjalnej zgromadzeni w kościele goście, zostali zaproszeni na poczęstunek do miejscowej Sali Parafialnej, gdzie swobodnej wymianie spostrzeżeń podczas miłej atmosfery kuluarowych rozmów, służyła filiżanka kawy oraz wyśmienity kołocz śląski - miejscowy wypiek, który stanowił kulinarną kwintesencję gościnności mieszkańców Zagwiździa.
Ostatnim punktem obchodów MDOZ była gra terenowa pod hasłem: Poznaj zabytki Zagwiździa, dzięki której w ciekawy i aktywny sposób, przy sprzyjającej wiosennej aurze, zaproszeni goście mogli osobiście poznać najciekawsze zakamarki miejscowości. Dodać należy, iż wspomniana gra stanowi doceniony (nagrodzony) w kraju, produkt Gminy Murów, jako innowacyjny sposób na promocję miejscowości. 
Na koniec należy słowa podziękowań skierować do wszystkich osób, z wójtem Andrzejem Puławskim na czele, poprzez pracowników Gminy Murów oraz społeczność miejscową wsi Zagwiździe, za duże zaangażowanie przy organizacji MDOZ A.D. 2013, które przechodzą do historii jako bardzo udane.

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM