W dniu 15 października 2014r. na podstawie art.35 ust.3, art.4, art.6 ust.1 pkt 3 lit.d, art.89 pkt 2 i art.91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23.lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał w depozyt Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zespół ruchomych zabytków archeologicznych (17 sztuk): przedmioty metaloplastyki ozdobnej wykonane z brązu, w postaci figurek ptaków, zająca, konia, elementów pasa, bransoleta oraz 3 monet wykonanych ze złota, srebra i brązu.

Pod koniec 2010 roku Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami złożył zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach o popełnieniu przestępstwa opisanego w art. 109 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ) i polegającego na wywiezieniu zabytku za granicę bez pozwolenia oraz zawiadamia o popełnieniu wykroczenia opisanego w art. 111 w/w ustawy i polegającego na poszukiwaniu bez pozwolenia ukrytych zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych, a także wykroczenia opisanego w art. 116 w/w ustawy i polegającego na nie powiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym.

 

Informacje o nielegalnych poszukiwaniach za pomocą detektora metali na stanowisku archeologicznym w Nowej Cerekwii znaleźli pracownicy urzędu konserwatorskiego w Opolu na forum internetowym. Poszukiwacz zebrał wówczas 18 ruchomych zabytków archeologicznych.

Impulsy, do bezwzględnego prowadzenia dochodzenia przez organy ścigania, coraz to dawał archeolog Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu mgr Grzegorz Molenda. Podczas śledztwa policyjno-prokuratorskiego, poszukiwacz z własnej inicjatywy w 2013 roku przekazał Prokuraturze Rejonowej w Głubczycach 17 z 18 zabytków, nielegalnie pozyskanych podczas nieuprawnionych poszukiwań na stanowisku archeologicznym. Na czas dochodzenia policyjnego oraz rozpraw sądowych zostały one zdeponowane w Prokuraturze Rejonowej w Głubczycach, a następnie w Sądzie Okręgowym w Opolu.

Po prawie czteroletnim dochodzeniu, dniu 07.10.2014r. powyższe zabytki archeologiczne w ilości 17 sztuk: przedmioty kultury celtyckiej i jeden nowożytny (metaloplastyka figuralna i numizmaty), zostały oddane Opolskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków przez Sąd Okręgowy w Opolu.

W dniu 15 października 2014r. Pani Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, zgodnie z przepisami, przekazała te cenne zabytki archeologiczne, do zbiorów muzealnych, na ręce Pani mgr Ewy Matuszczyk, kierownik Działu Archeologicznego Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu.

 

 

 

 

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM