nid nagrody01Dnia 5 listopada 2015 r. odbyła się w Sali Koncertowej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu uroczysta ogólnopolska Gala Europejskich Dni Dziedzictwa. Podsumowując 23. edycję Europejskich Dni Dziedzictwa (EDD) w Polsce, odbywającą się pod hasłem Utracone dziedzictwo, prof. Małgorzata Rozbicka, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa (NID) wręczyła wyróżnienia organizatorom EDD. Dzięki zaangażowaniu wielu osób i organizacji została przywołana pamięć o utraconych zabytkach, ludziach i zapomnianych zawodach i tradycjach. Wyróżnieni zostali również marszałkowie województw, którzy promowali EDD oraz wspierali działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

 

Wśród nagrodzonych na gali byli także laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym. Do konkursu skierowanego do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków mogły być zgłoszone projekty, które:

„a) rozpoczęły się i zostały zrealizowane w 2014 r.;

b) upowszechniały wiedzę o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej, bądź też przyczyniły się do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia konkretnych obiektów zabytkowych i wpływały na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;

c) przynajmniej częściowo angażowały uczestników projektu i/lub publiczność do poznawania zabytków in situ.” [z Regulaminu ogólnopolskiego konkursu GKZ]

Nagrody wręczyła mgr Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w następujących kategoriach:

Aktywności plenerowe
I miejsce dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT za projekt Doświadczyć i docenić – cykl wycieczek po Ostrowie Tumskim w Poznaniu
Wyróżnienie dla Ośrodka Brama Grodzka z Lublina za projekt Zaczarowany Lublin- spotkania z opowiadaczami świata

Prelekcje, wykłady, warsztaty
I miejsce dla Moniki Lorenz za projekt Nowe życie dworu w Michałowicach
Wyróżnienie dla Stowarzyszenia Historyków Sztuki za projekt Sztuka na kółkach

Wystawy i projekty multimedialne
I miejsce dla Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie za projekt popularyzatorsko-naukowy Żywe Konstrukcje
Wyróżnienie dla Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT za projekt Kino na wyspie. Warsztaty partycypacyjne dla niesłyszących

Publikacje
Wyróżnienie dla Magdaleny Prosińskiej, Izabeli Gajny i Andrzeja Kutiaka za Poradnik architektoniczny dla miasta-ogrodu Podkowa Leśna

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronie http://edd.nid.pl

 nid nagrody02 nid nagrody03

(fot. S. Mielnik, ze strony NID-u)

 

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM